Ordinacija za genetiku i pedijatriju
prof.dr Popić-Paljić


FacebookButton r1 c1

Psihološke radionice

INDIVIDULANO SAVETOVANJE

  • emocionalna podrška u trudnoći
  • emocionalna podrška porodiljama
  • emocionalna podrška porodicama sa malom decom, mladima u pubertetu i adolescenciji
  • emocionalna podrška u partnerskim odnosima

GRUPE

1. "Crtanje fraktala", za decu, adolescente, odrasle, stare, 6 susreta po 1 sat u intervalu od 40 dana.
2. "Autogeni trening" 10 susreta po 1 sat, jednom sedmično.
3. "Znanje za samopouzdanje", asertivna komunikacija - 6 susreta po 2 sata jednom sedmično
4. "U susret promeni" autentičnost i sreća, jačanje emocionalnih sposobnosti - 10 susreta po 2 sata, jednom sedmično.
5. "Upravljanje stresom", 10 susreta po 2 sata.
6. "Roditeljstvo i rani razvoj deteta" - 10 susreta po 2 sata, jednom sedmično.

Same radionice drži Zorka Petrović

1986. završila Filozofski fakultet, grupa za pedagogiju

Dodatno obrazovanje:

Psihološke edukacije iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja.

Životne strategije - kako biti uspešan lično i profesionalno.

Life coaching - razvijanje bazičnih emotivnih sposobnosti.

Kognitivna i porodična terapija.

Asertivna komunikacija.

Stres kao lični i profesionalni razvoj.

Autentičnost i sreća u životu.

Autogeni trening.

Art terapija crtannje fraktala.

psihoORD

TEHNIKA CRTANJA FRAKTALA-art terapija

Crtanje fraktala je forma art terapije. Terapijski metod osmislila je Tanzilia Polujahtova, kliničkI psiholog i porodični terapeut.

Tehnika crtanja fraktala omogućava ljudima da postanu zdravi i lakše rešavaju svoje probleme u životu. Takođe pomaže sa iskustvima traume, stresa, anksioznosti, depresije i drugih psiholoških tegoba I stanja.

Tehnika crtanja fraktala ne utiče pozitivno samo na oporavljanje od bolesti i različitih negativnih stanja. Ona takođe daje odgovore na pitanja kako upoznati samog sebe, kako dobiti pristup informacijama skrivenim u dubinama naše podsvesti, kako naučiti prepoznati svoje životne ciljeve i ostvariti svoja postignuća i kako se razvijati na višem nivou.

Crtanjem fraktala uranjamo u meditativno stanje u kome postoje samo sklad i ravnoteža. Dok crtamo, mi se menjamo. Otvaramo se novim mogućnostima. Crtanjem stvaramo kreativan pristup životu i njegovim problemima.

PROGRAM JE NAMENJEN:
- roditeljima koji žele podržati svoju decu u njihovu razvoju i napretku
- roditeljima koji žele da dožive ličnu promenu
- deci koja žele da razvijaju kreativnost i rade na poboljšanju funkcionisanja u školi, druženju i odnosima sa roditeljima
- deci sa smetnjama u razvoju
- deci koja su preživela neki stresan događaj u životu (bolest, razvod roditelja, gubitak voljene osobe…)
- odraslima, zaposlenima, menadžerima, starima

Osnovni nivo crtanja fraktala podrazumeva 6 susreta u trajanju od 1 sata u intervalu od 40 dana.

Susreti se mogu održavati individualno ili u malim grupama do 10 učesnika.

AUTOGENI TRENING - vežbe relaksacije

Autogeni trening je neraskidivo vezan za ime svog tvorca Johana Hajnriha Šulca, nemačkog psihijatra koji je taj naziv prvi put upotrebio 1932 godine da bi tako označio skup postupaka psihofizičke relaksacije.

Autogeni trening je skup mentalnih vežbi u 6 koraka gde pomažemo sami sebi da se opustimo i harmonizujemo unutrašnje stanje.

Autogeni trening pomaže u lakšem suočavanju sa stresom svakodnevno. Posebno je značajno ljudima koji su izloženi velikim psihičkim naporima koji prevazilaze njihove trenutne psihofizičke resurse. Oslobađa od napetosti, straha, zabrinutosti za zdravlje. Tako doprinosi autentičnijem i potpunijem kvalitetu života.

Autogeni trening je praktičan i primenljiv na bilo kom mestu i u bilo koje vreme- u šetnji, na poslu, pred važnim životnim događajima, u stresnim situacijama..Praktikovanje treninga ublažava disfunkcionalne smetnje i simptome nastalih teškoća. Kod zdravih ljudi deluje preventivno a takođe doprinosi unapređenju intelektualne efikasnosti, kreativnosti i imaginacije.

Bazična obuka traje 10 susreta po 1 sat, jednom sedmično.

Susreti se mogu održavati individualno ili u malim grupama do 10 učesnika.

Učesnici dobijaju sertifikat o pohađanoj obuci.

ZNANJE ZA SAMOPOUZDANJE - asertivna komunikacija

Asertivnost je samopouzdano, odgovorno i samopotvrđujuće ponašanje koje izražava spremnost osobe da potvrdi, odbrani ili zaštiti svoje pravo. Asertivna osoba otvoreno izražava svoje misli, stavove i osećanja. Osećanja su iskrena, misli jasne i čiste, stavovi nedvosmisleni. Cilj asertivnosti su zdravi odnosi. Asertivni ljudi češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sebe i svoju energiju, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnosti razrešenja konflikta, imaju poverenja u sebe i druge, znaju da deeskaliraju sukob, otvoreni su za prihvatanje novih rešenja i pozivaju se na međusobno poštovanje čak i u konfliktu.

Teme koje se obrađuju: asertivno, pasivno i agresivno ponašanje, uzroci i posledice, tehnike asertacije, asertivna prava, tipovi asertaqcije, tehnike izbegavanja manipulacije, iracionalna uverenja i kognitivne prepreke asertivnom reagovanju, asertivno upućivanje i primanje kritike i pohvale.

Bazični program traje 6 susreta po 2 sata jednom sedmično a napredni program 7 susreta po 2 sata jednom sedmično.

Optimalan broj učesnika u maloj grupi je 8-15.

Program je namenjen adolescentima, roditeljima, zaposlenima, menadžerima.

Učesnici dobijaju sertifikat o pohađanoj obuci.

„NA SOPSTVENOM TRAGU“ - program upravljanja emocijama

Ljudska bića se nisu rodila kao misleća, nego kao bića emocija. Naš emocionalni um je stariji od racionalnog. Učeći da mislimo kroz odrastanje, razvijali smo i osnovne sposobnosti za obradu emocija koje su baza za ispoljavanje svakog mišljenja, emocije i ponašanja.

Za zreo i funkcionalan život potrebno je razviti 7 bazičnih sposobnosti za obradu emocija a to su: neutralizacija i mentalizacija ( one nam pomažu da budemo razboriti, da vladamo emocijama a ne one nama, ne dozvoljavamo da nas emocije guše, znamo da ih mentalno obradimo, ne preplavljuju nas jer smo mi „generali svoje vojske“, razmišljamo „hladne glave“); celovitost (sposobnost da sebe doživimo i prihvatimo kao celovito biće, sa vrlinama ili manama, da se ne „cepamo“, ne sagledavamo sebe, život, druge ljude samo iz negativne perspektive ili da idealizujemo pa se razočaravamo. Takođe naučimo da gradimo optimalne granice i znamo koliko smo samodovoljni a koliko bliski sa drugima); konstantnost (sposobnost istrajavanja sa jasnom svešću o tome šta hoćemo, nezavisno od toga da li smo nagrađeni u određenom trenutku za neku aktivnost, umemo da trajemo, nismo „kratkog daha“, samodgovorni smo i ne oslanjamo se previše na druge i tako gradimo nezavisnost); tolerancija na frustraciju ( sposobnost da izađemo na kraj sa neprijatnostima, da podnesemo neuspeh, neuspešne načine korigujemo, zamenjujemo novim)tolerancija na ambivalenciju( sposobnost da se opredelimo i odlučimo, da ne trošimo snagu na odugovlačenje u donošenju odluka i pokretanju akcija, spremni smo jasno da razgraničimo „Hoću ili neću“);volja ( sposobnost ulaganja kontinuiranih napora, spremnost da se razvijemo u samostalno biće i da imamo duboku unutrašnju usmerenost ka cilju i promeni) i inicijativa(preduzimanje odgovornosti za započinjanje i završavanje započetog, proaktivni smo, imamo poverenje i uverenje da je u redu nešto uraditi čak i ako postoji rizik neuspeha ili greške)

Program je namenjen adolescentima, trudnicama, roditeljima, zaposlenima, menadžerima, starima.

Program traje 10 susreta po dva sata jednom sedmično.

Optimalan broj učesnika u maloj grupi je 8-15.

Učesnici dobijaju sertifikat o pohađanoj obuci.

„STRES KAO LIČNI RAZVOJ“- upravljanje stresom

Stres je neizbežna posledica života. Označava jako emocionalno stanje koje čoveka sprečava da živi funkcionalno. Postoje značajne razlike među ljudima u pogledu podnošenja stresa. Za dobro suočavanje sa stresom najvažnije je upoznati vlastitu prirodu i razviti svoje kapacitete za snalaženje sa stresorima. Tako će se lakše sačuvati fizičko, mentalno i emotivno zdravlje.

Kada razmotrimo kako razmišljamo, kako dišemo, kako se krećemo, koliko se smejemo, kakkav nam je odnos prema konfliktima i krizama i kako ih rešavamo..uvidećemo da li smo u ravnoteži ili pod stresom.

Ovaj program pomaže da se kroz raznovrsne vežbe i tehnike (vizualizacija, humor, masaža, mirisi, muzika, vežbe opuštanja, vežbe disanja, kreiranje vizije, lateralne tehnike, tehnika „kao da..“, afirmacije, mudre priče, dendroterapija, JA- govor, ABC tehnika, lekovitost zagrljaja..)bolje razumemo i prevladamo stres i razvijemo naviku negovanja svoje autentičnosti, samopoštovanja i bezuslovnog prihvatanja.

Program je namenjen adolescentima, trudnicama, roditeljima, zaposlenima, menadžerima.

Program traje 10 susreta po dva sata jednom sedmično.

Optimalan broj učesnika u maloj grupi je od 8-15.

INDIVIDUALNO SAVETOVANJE (LIFE COACHING)

Individualno savetovanje iz koncepta life coachinga- učenja životnih veština)je namenjeno budućim majkama, budućim roditeljima, porodiljama (patronažno), porodicama sa malim detetom, mladima u pubetetu i adolescenciji i partnerskim odnosima.

Individulano savetovanje traje 1 sat i pomaže porodičnim teškoćama da izađu na videlo u neutralnoj i poverljivoj atmosferi i članovima porodice da preispitaju okvire u kojima misle i osećaju, kako bi lakše sagledavali sopstvena i tuđa stanovišta iz različitih perspektiva i bili zadovoljniji i srećniji.

RODITELJSTVO SE UČI - škola za roditelje

Sve porodice tokom života prolaze kroz različite faze , od kojih svaka zahteva razumevanje promena, prilagođavanje i dodatne napore za poboljšanje porodične organizacije. Svaka promena u tekućem statusu potencijalno preti porodičnoj ravnoteži. Kada se rodi dete, otac preko noći postaje deda, njegov sin otac, a svekrva postaje baba...Svaki član porodice treba da „poraste“ u novoj ulozi a i porodica kao celina raste. Zbog toga su potrebna mnoga prilagođavanja i učenja. Kako se porodica kreće kroz različite razvojne faze, tako se kreću i odnosi svakog od njenih članova sa roditeljima, supružnikom, braćom, sestrama. Porodici se pridružuju novi članovi rodjenjem, zabavljanjem ili brakom, a stari članovi je napuštaju razdvajanjem, razvodom i li smrću.

Kako bi deca lakše rasla i prelazila iz faze u fazu, potrebno je da roditelji poznaju faze razvoja kroz koje prolaze deca i porodica kao celina, da nauče da slušaju dečje potrebe, da razviju zdrav autoritet-blag ali dosledan, da budu upoznati sa razvojnim teškoćama kod dece, da se zrelo snalaze u sukobima sa decom, da izgrade optimalne vaspitne stilove..kako bi njihova deca odrasla u zrele ljude sposobne za ljubav i rad.

Teme koje se obrađuju: faze i razvojni zadaci porodice ( porodica sa malim detetom, porodica sa školskim detetom, porodica sa adolescentom), dečje potrebe (stepenice dečjih potreba, kako se uvažavaju ili ugrožavaju dečje potrebe), emocije kod dece ( strah, bes, ljubav, tuga, ljutnja), razvojne teškoće kod dece ( dečje laži, hiperaktivnost, negativizam, razmaženost, stidljivost, ljubomora, agresivnost), vaspitni stilovi, nagrade i kazne u vaspitanju, veštine rešavanja konflikata između roditelja i dece, braće i sestara.

Program traje 10 susreta po dva sata jednom sedmično.

Optimalan broj učesnika u maloj grupi je 8-15.

Učesnici dobijaju sertifikat o pohađanoj obuci.

Slika za HOME

 

 

Ordinacija za
genetiku i pedijatriju
prof.dr Popić-Paljić


Vojvođanskih brigada 11, 21000 Novi Sad
(021) 472.10.80 | 472.10.81 | 065.472.10.80
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Radno vreme i zakazivanje: 8-19h

Lokacija